ย้อนกลับ

รายละเอียดข่าวสาร

แสดงข่าวชุมชนปากแพรกและหน่วยงานต่างๆ

พร้อมแล้ว! พุทธอุทยานแห่งใหม่ ยิ่งใหญ่สุดอลัง!

พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ หรือ พุทธอุทยาน การเรียนรู้แห่งใหม่ ที่สร้างขึ้นในพื้นที่ วัดทิพย์สุคนธาราม ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบรูณ์แล้ว หลังใช้เวลาดำเนินการ 4 ปี โดยในวันที่ 23 ธันวาคม 2561 นี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเดินทางไปเป็นประธานในพระราชพิธีสมโภชฯ

ความคิดเห็น

123456

admin

123456

admin

123456

admin

123456

admin

123456

admin

123456

admin

123456

admin

123456

admin\\\'\\\"\\\\(

123456

admin鎈\\\'\\\"\\\\(

123456

admin\\\'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(\\\'y\\\',8)=\\\'y

123456

admin\\\'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes(\\\'MD5\\\',\\\'1010707418\\\')))>\\\'0

123456

admin\\\'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(\\\'g\\\',0)=\\\'g

123456

admin\\\'and(select+1)>0waitfor/**/delay\\\'0:0:8

123456

convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes(\\\'MD5\\\',\\\'1851374784\\\')))

123456

admin/**/and/**/cast(md5(\\\'1928876862\\\')as/**/int)>0

123456

admin\\\'and(select+1)>0waitfor/**/delay\\\'0:0:0

123456

admin\\\'/**/and(select\\\'1\\\'from/**/pg_sleep(8))::text>\\\'0

123456

admin\\\'and(select\\\'1\\\'from/**/cast(md5(1804588287)as/**/int))>\\\'0

123456

admin\\\'/**/and(select\\\'1\\\'from/**/pg_sleep(0))::text>\\\'0

123456

extractvalue(1,concat(char(126),md5(1862002665)))

123456

admin\\\"and(select*from(select+sleep(8))a/**/union/**/select+1)=\\\"

123456

admin\\\"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1618684693)))and\\\"

123456

admin\\\"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=\\\"

123456

admin\\\'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1937154924)))and\\\'

123456

admin\\\'and(select*from(select+sleep(8))a/**/union/**/select+1)=\\\'

123456\\\'\\\"\\\\(

admin

<%- 800887899+898894868 %>

admin

123456鎈\\\'\\\"\\\\(

admin

123456

admin\\\'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=\\\'

123456\\\'and(select*from(select+sleep(8))a/**/union/**/select+1)=\\\'

admin

#set($c=817560858+895706041)${c}$c

admin

123456\\\'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes(\\\'MD5\\\',\\\'1266176506\\\')))>\\\'0

admin

123456\\\'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=\\\'

admin

${(881794798+968822526)?c}

admin

convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes(\\\'MD5\\\',\\\'1037934476\\\')))

admin

(select*from(select+sleep(8)union/**/select+1)a)

admin

123456/**/and/**/cast(md5(\\\'1058928062\\\')as/**/int)>0

admin

${849288990+957952834}

admin

(select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)

admin

123456\\\'and(select\\\'1\\\'from/**/cast(md5(1460000210)as/**/int))>\\\'0

admin

123456

\\\'-var_dump(md5(804479135))-\\\'

/*1*/{{842871147+952038069}}

admin

123456

admin

extractvalue(1,concat(char(126),md5(1525876702)))

admin

123456

expr 964311259 + 944343130

123456

${@var_dump(md5(372891648))};

123456\\\"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1992803559)))and\\\"

admin

123456

admin

123456

admin&set /A 832338640+932827902

\\\'-var_dump(md5(251393782))-\\\'

admin

123456

${964087949+920783815}

123456\\\'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1815208350)))and\\\'

admin

123456

admin

${836921865+853350301}

admin

123456

admin$(expr 968140646 + 896484946)

${@var_dump(md5(954559296))};

admin

123456

admin

123456

admin

123456

admin|expr 985171428 + 912457695

123456

admin

123456

admin

123456

admin

123456

admin\nexpr 915038515 + 964566436\n

123456

admin

123456

admin

jj

aa

test1

aa