ย้อนกลับ

รายละเอียดสถานที่

แสดงสถานที่ชุมชนปากแพรก

บ้านอำนวยโชค

บ้านตึก 2 ชั้น ก่ออิฐถือปูนพื้นไม้ ชั้นบนมีระเบียง ระหว่างเสาทั้งชั้นบนและล่างเป็นรูปโค้ง หลังคาทำเป็นดาดฟ้า หน้าต่างบานคู่ บ้านล้อมด้วยกำแพงก่ออิฐถือปูนมีซุ้มประตู เจ้าของเดิมเสียชีวิต จึงตกเป็นมรดกของ นายยัง บูรณกาล ปัจจุบันเป็นของ ทนายตั๋ง บูรณกาล
-
-
-

ความคิดเห็น