ย้อนกลับ

รายละเอียดสถานที่

แสดงสถานที่ชุมชนปากแพรก

บ้านนิวาศแสนสุข

บ้านไม้ 2 ชั้น ทรงปั้นหยาขนาดใหญ่ มีมุขยื่นออกมา ด้านซ้ายมีบานหน้าต่างมาก บานประตูใหญ่ทำด้วยไม้ พื้นไม้ มีกำแพงล้อมรอบบ้าน บ้านหลังนี้เดิมเป็นของ คุณญิงพิศ พหลโยธิน และเป็นเรือนหอของพระยาพหลพลพยุหเสนากับคุณหญิงพศ ต่อมาขายให้นายตี๋ มาโนช สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นเช่าทำเป็นสำนักงาน ปัจจุบันเป็นของนายศิริชัย มาโนช
-
-
-

ความคิดเห็น