ย้อนกลับ

รายละเอียดสถานที่

แสดงสถานที่ชุมชนปากแพรก

บ้านสุธี

บ้านตึก 2 ชั้น ทรงปั้นหยาสร้างด้วยอิฐถือปูน มีมุขด้านหน้า หน้าจั่วตรงมุขมีลายปูนปั้นอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมเป็นลายเครือเถา เขียนว่า “ธนโสภณ” บ้านด้านข้างมีระบียงทั้ง 2 ชั้น ที่ระเบียงระดับช่องลมประดับด้วยไม้ฉลุ หลังคามุงกระเบื้องซีเมนต์ กรอบหน้าต่างด้านบนเป็นช่องทึบเป็นลายปูนปั้นแบบโค้งตั้ง มีกำแพงล้อม มีซุ้มประตูที่ซุ้มประตูเขียนบ้านสุธี ผู้สร้างบ้าน คือ นายฮก ธนโสภณ ต่อมาเป็นของ นายจำลอง ธนโสภณ ลูกชาย ปัจจุบันเป็นของ นายงจงสฤษณ์ ธนโสภณ เป็นหลาน สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นเช่าทำเป็นโรงแรม
-
-
-

ความคิดเห็น