ย้อนกลับ

รายละเอียดสถานที่

แสดงสถานที่ชุมชนปากแพรก

บ้านรัตนกุสุมภ์

แบบเรือนมนิลา 2 ชั้น สร้างประมาณ ปีพ.ศ. 2492 เนื้อที่ประมาณ 72 ตารางวา เดิมเป็นบ้านทนายความ ปัจจุบันมีการซ่อมแซมโดยเทพื้นบ้าน เปลี่ยนหลังคา ชั้นล่างก่ออิฐโชว์แนว ประตูแบบเฟี้ยม ผู้รับมรดก คือ นางทับทิม ปานมณี นางชนินทร สุวรรณพูล นายทินกร รัตนกุสุมภ์ และนางวิภาพรณ์ โห้ยขัน ผู้เป็นเจ้าของคนปัจจุบันคือ นายปัญญา และนางวะนิดา ปลาทิพย์ ในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 นายพันทหารญีปุ่นชื่อ “ทาการิมาระ” พร้อมลูกน้อง 5 คน ได้เช่าอาศัย หลังญี่ปุ่นแพ้สงครามก่อนกลับญี่ปุ่น นายทาการิมาระ ได้มอบ “ชุดลายครามและดาบซามูไร” แก่เจ้าของบ้านเป็นที่ระลึก ลูกหลานได้เก็บรักษาไว้จนถึงปัจจุบัน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2520 สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชฯ ได้เสด็จมาบ้านรัตนกุสุมภ์ เนื่องในงานมงคลสมรสองของนายปัญญา ปลาทิพย์ กับนางสาววะนิดา รัตนกุสุมภ์ พร้อมประทานน้ำพระพุทธมนต์ และพระ “ภปร” ขนาด 5 นิ้ว 1 องค์ นับเป็นสิริมงคลและบุญบารมีสูงสุดของครอบครัวอันหาที่สุดมิได้
-
-
-

ความคิดเห็น