ย้อนกลับ

รายละเอียดสถานที่

แสดงสถานที่ชุมชนปากแพรก

บ้านบุญไชยพานิช

บ้านตึก 2 ชั้น หลังคาดาดฟ้ามุงกระเบื้อง ชั้นบนมีระเบียงยื่นออกมา มีเสาปูนรองรับ มีคอหัวเสารองรับเสาทุกต้น และมีลวดลายแบบจีน ประตูไม้แบบเฟี้ยม หน้าต่างชั้น 2 เป็นบานคู่ มีลวดหลายโค้งตั้งบนกรอบหน้าต่าง เจ้าของบ้านเดิมชื่อทับ เป็นชาวญวน เจ้าของปัจจุบัน คือ นางรัตนา บุญไชย
-
-
-

ความคิดเห็น