ย้อนกลับ

รายละเอียดสถานที่

แสดงสถานที่ชุมชนปากแพรก

บ้านแต้มทอง

บ้านตึกหลังแรกในถนนปากแพรก สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีน ปัจจุบันยังคงสภาพสมบูรณ์เหมือนของเดิม เดิมเป็นร้านค้าขายสินค้าหลายอย่าง โดยเฉพาะของจีน ทั้งเครื่องยาจีน ทอง และขายสืบทอดต่อกันมา จากนายกิมสาย-นางสมนา แต้มทอง ตกทอดมาถึงนายน้ำแท้-นางพัชรี แต้มทอง ปัจจุบันนางพัชรี แต้มทอง ยังคงพักอาศัยอยู่ ผู้สร้างบ้านหลังนี้คือ นายฮะฮ้อ แต้มทอง (แซ่อื้อ) เป็นชาวจีนที่มาตั้งบ้านเรือนที่ถนนปากแพรก ในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้กลับไปประเทศจีนและนำช่างคนจีนมาสร้างบ้านพร้อมเตียงดำมาด้วย ปัจจุบันอายุบ้านประมาณ 150 ปี ครั้งรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสไทรโยค เมื่อปี พ.ศ. 2420 และทรงมาถึงบ้านแต้มทองพระองค์ทรงคิดว่าเป็นศาลเจ้าแห่งใหม่
-
-
-

ความคิดเห็น

ชื่นชมครับ

อนุพงศ์ ภูมิภมร