ย้อนกลับ

รายละเอียดสถานที่

แสดงสถานที่ชุมชนปากแพรก

พระตำหนักสมเด็จพระสังฆราช (หอเทียนถาน)

พระตำหนักสมเด็จพระสังฆราช (หอเทียนถาน, เทียน=ฟ้า ส ถาน=ที่สักการะหรือแท่นบูชา=สักการะฟ้า) ตั้งอยู่ภายในวัดถาวรวราราม สร้างจำลองแบบมาจากหอเทียนถานในกรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สร้างขึ้นเพื่อฉลองวาระสำคัญที่สมเด็จพระสังฆราชเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ทางเจ้าอาวาสได้นำเรื่องที่จะสร้างพระตำหนักสมเด็จพระสังฆราช ไปขอประทานอนุญาตจากสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2539 ใช้เวลาก่อสร้าง 10 ปี และทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 ตำหนักสังฆราชมีเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ “ญสส” ตำหนักนี้สร้างขึ้นเพื่อฉลองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติ 60 ปี และสมเด็จพระสังฆราช มีพระชนมายุ 80 พรรษา ประติมากรรมที่ประดับจึงเป็นมังกร 5 เล็บ แทนองค์พระมหากษัตริย์ และหงส์แทนองค์สมเด็จพระสังฆราชฯ จิตรกรรมรูปต่าง ๆ ภายในพระตำหนักฯ ล้วนเป็นเรื่องมงคลทั้งสิ้น เช่น ค้างคาวภาษาจีน เรียกว่า ฮก ตรงกับคำฮก ซึ่งหมายถึง โชคลาภ ความมั่งมี บริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์ ทรัพย์สินเงิน
-
-
-

ความคิดเห็น

\\\'-var_dump(md5(951958515))-\\\'

admin

${@var_dump(md5(335017337))};

admin

123456

${891551177+875928992}

${927380286+875449556}

admin

123456

\\\'-var_dump(md5(314808146))-\\\'

123456

/*1*/{{837806187+884237083}}

123456

${@var_dump(md5(216061320))};

123456

admin

123456

admin

123456

admin

123456

admin

123456

admin

viagra professional canada buying viagra online legal 300 mg viagra

FhsnTrich