ย้อนกลับ

รายละเอียดสถานที่

แสดงสถานที่ชุมชนปากแพรก

โรงแรมกาญจนบุรี

เป็นตึก 3 ชั้น 3 คูหา สร้างด้วยปูนซีเมนต์ทั้งหลัง ชั้น 2 มีระเบียงยื่นออกมาตลอดชั้น 3 ตรงกลางทึบ มีหน้าต่างคู่ กรอบหน้าต่างด้านบนโค้ง ทั้งหน้าต่างและบนกรอบหน้าต่างติดกระจกสี ด้านข้างซ้าย-ขวา เป็นระเบียงยื่นออกมา ชั้นบนเป็นดาดาฟ้า ส่วนที่เป็นระเบียงและดาดฟ้ามีลูกกรงปูนเลียนแบบการก่อสร้างจากประเทศจีน มีห้องพัก 14 ห้อง นายฮั้วฮง แซ่ตัน เริ่มสร้างโรงแรมหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เดิมเป็นหลังคามุงจาก ค่าที่พักในสมัยนั้น คืนละ 2-4 บาท ผู้พักส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าไม้จากทองผาภูมิ สังขละบุรี ข้าราชการที่มาราชการและชนกลุ่มน้อยจากชายแดน ปัจจุบันเป็นของนางสาวนงนุช มาโนช
-
-
-

ความคิดเห็น

ชื่นชม

อนุพงษ์ภูมิภมร