ย้อนกลับ

รายละเอียดสถานที่

แสดงสถานที่ชุมชนปากแพรก

กองโสเภณี

ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นเช่าเรือนไม้ 2 ชั้นขนาดใหญ่หลังหนึ่งมีห้องมากกว่า 10 ห้อง เป็นกองโสเภณีหญิงบริการ หญิงเหล่านี้มีทั้งเกาหลีและญี่ปุ่นไว้บริการทหารญี่ปุ่น หญิงเหล่านี้ได้รับการตรวจเช็คร่างกายจากแพทย์ญี่ปุ่นเป็นอย่างดี (ปัจจุบันเป็นที่ว่างข้างบ้านบุญเลี้ยง)
-
-
-

ความคิดเห็น