ย้อนกลับ

รายละเอียดสถานที่

แสดงสถานที่ชุมชนปากแพรก

ร้านชวนพานิช

เป็นตึกแถว 3 ชั้น 3 ห้อง สร้างในปี พ.ศ. 2472 ชั้นบนเป็นดาดฟ้า นางตั่งงี่ ช้วน และนางเน้ยฮวย เป็นเจ้าของ ใช้ช่างพื้นเมืองในการสร้าง โดยหล่อปูนทั้งหลัง ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประตูบ้านเป็นไม้หนาแบบเฟี้ยม เหนือประตูบ้านเป็นช่องลมโค้งเล็กน้อย เป็นลูกกรงเหล็ก ลูกกรงระเบียงชั้น 2 ด้านหน้าเป็นปูนซีเมนต์หล่อมีลวดลายแบบจีน ค่าก่อสร้างประมาณ 9,000 บาท ผู้เป็นเจ้าของคนปัจจุบันคือนายสุรพล ตันติพานิช (รุ่นเหลน) สมัยก่อนขายเครื่องบวชสังฆภัณฑ์และของชำ ขายด้ายสำหรับทอผ้าขาวม้า ส่งด้ายให้ชุมชนบ้านใต้
-
-
-

ความคิดเห็น

ชื่นชม

อนุพงษ์ภูมิภมร