ย้อนกลับ

รายละเอียดสถานที่

แสดงสถานที่ชุมชนปากแพรก

บ้านบุญเยี่ยม เจียระไน (คุ้มจันทร์ศิริ)

เป็นตึก 2 ชั้น 3 คูหา สร้างประมาณ พ.ศ. 2470 เป็นสถาปัตยกรรมแบบ ซิโน-โปตุกีส มีเสาแบบโรมันคลาสสิกรองรับระเบียงที่ยื่นออกมา หน้าต่างชั้นสองเป็นบานคู่ ช่องลมทึบเป็นรูปโค้ง มีลวดลายอ่อนช้อยเป็นจุดเด่นของบ้าน ประตูบ้านเดิมเป็นแบบเฟี้ยม ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นประตูเหล็ก เจ้าของบ้านคนปัจจุบัน คือ นายอ๋า เจนเจริญวัฒนา
-
-
-

ความคิดเห็น

ชื่นชม

อนุพงษ์ภูมิภมร