ย้อนกลับ

รายละเอียดสถานที่

แสดงสถานที่ชุมชนปากแพรก

บ้านไทยเสรี

เป็นบ้าน 2 ชั้น 1 คูหา ครึ่งตึกครึ่งไม้ ชั้นบนมีระเบียง มีลวดลาย ลูกกรงปูนลายเพทพนม กรอบประตูชั้นล่างมีลายฉลุเป็นลายก้านขนหลังคาเดิมเป็นปูน บานประตูคู่ทึบ เจ้าของเดิม ผู้ใหญ่เก้ง ปัจจุบันเป็นของนายดิลก ครุฑฒานุรักษ์ ไม่ทราบปีสร้างที่แน่ชัด แต่สร้างก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มิชชันนารี ที่เข้ามาสอนศาสนายังใช้เป็นโรงพยาบาลด้วย
-
-
-

ความคิดเห็น