ย้อนกลับ

รายละเอียดสถานที่

แสดงสถานที่ชุมชนปากแพรก

วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ)

วัดเทวสังฆาราม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแควใหญ่ ตำบลบ้านเหนือ สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ตามจารึกหลักเมืองกาญจนบุรี ที่กล่าวว่า “…เดชะข้าพเจ้าได้สร้างวัดและปฏิสังขรณ์ พระอารามในแขวงเมืองกาญจนบุรี 5 อาราม” เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เสด็จประพาสไทรโยค ในปี พ.ศ. 2431 ได้เสด็จไปวัดเหนือ และทอดพระเนตรเห็นกำลังรื้อโบสถ์เก่า เพื่อสร้างโบสถ์ใหม่ในที่เดิม จึงได้บริจาคพระราชทรัพย์สมทบการก่อสร้าง 10 ชั่ง พระอุโบสถหลังนี้เป็นพระอุโบสถหลังเล็ก ๆ มีบานประตูจำหลักเป็นลายดอกพุดตาน หน้าบันเป็นรูปช้างเอราวัณเชิญพานเกล้า ภายในอุโบสถมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังทั้งสี่ด้าน เป็นรูปพระพุทธประวัติตอนต่าง ๆ ภาพ แสดงถึงการคมนาคมทางน้ำ-บก การแต่งกายในสมัยนั้นในปี พ.ศ. 2478 พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาและคุณหญิงพิศ ภรรยา (ชาวเมืองกาญจนบุรี) ได้เชิญชวนสโมสรคณะราษฎรมาทอดกฐิน เพื่อรวบรวมสร้างอุโบสถหลังใหม่และได้เริ่มสร้างเมื่อ 24 ตุลาคม 2480 สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2493 วัดนี้ได้รับพระราชทานยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2505 และรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จมาทอดกฐินต้น เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2506 สมเด็จพระญาฯสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆผรินายกได้ผนวชที่วัดนี้
-
-
-

ความคิดเห็น