ย้อนกลับ

รายละเอียดสถานที่

แสดงสถานที่ชุมชนปากแพรก

บ้านสิทธิสังข์

เป็นตึก 2 ชั้น 3 คูหา สร้างด้วยปูนทั้งหลัง หน้าบ้านมีระเบียงบื่นออกมา มีเสาปูนรองรับ มีบัวหัวเสา เสาชั้น 2 ด้านบนเป็นรูปโค้ง ประตูเป็นแบบเฟี้ยม เหนือกรอบประตูมีลายเครือเถา เหนือลายฉลุเป็นภาพปูนปั้นลายก้านขด มีจารึก พ.ศ. ที่สร้าง สีที่ใช้ทาบ้านนำดินจากทุ่งนาคราช มากรองผสมน้ำข้าวเหนียวใช้ทาง (สีปูน) ผู้สร้าง คือ ขุนวิจิตระบิล (พร้า สิทธิสังข์) และนางจิตต์ สิทธิสังข์ รับราชการเป็นจ่าศาลจังหวัดกาญจนบุรี สร้างเมื่อ พ.ศ. 2463 ต่อมาเป็นของนายประพฤติ สิทธิสังข์ บุตรชาย ปัจจุบันเป็นของตระกูลสิทธิสังข์ ตัวบ้านมีการปรับปรุงและทาสีใหม่
-
-
-

ความคิดเห็น