ย้อนกลับ

รายละเอียดสถานที่

แสดงสถานที่ชุมชนปากแพรก

บ้านสหกุลพาณิชย์

ตึก 3 ชั้น ชั้นบนเป็นดาดฟ้า ชั้น 2 มีระเบียงยื่นออกมา ลูกกรงทั้งชั้น 2,3 มีลวดลาย ชั้น 2 มีหน้าต่างไม้ใส่กระจกที่กรอบบน ผู้สร้าง คือ นายยง เลาหกุล ใช้ช่างชาวจีนและช่างท้องถิ่น เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นเช่าเป็นที่พักของนายทหาร และติดตั้งปืนกลบนดาดฟ้า เจ้าของคนปัจจุบันคือ นางสาววลี เลาหกุล
-
-
-

ความคิดเห็น