ย้อนกลับ

รายละเอียดสถานที่

แสดงสถานที่ชุมชนปากแพรก

ประตูเมือง

เป็นประตูเมืองประตูเดียวที่ยังเหลืออยู่จากทั้งหมด 8 ประตู ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ทรงให้สร้างเมืองขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2374 มีขนาดกว้าง 5 เส้น ยาว 10 เส้น 18 วา ภายในเมืองเป็นที่ตั้งสถานที่ราชการ บ้านพักข้าราชการ เรือนจำ จวนผู้ว่าราชการฯ ประชาชนตั้งบ้านเรือนนอกประตูเมืองริมแม่น้ำแควใหญ่ คือถนนปากแพรกในปัจจุบัน
-
-
-

ความคิดเห็น