ย้อนกลับ

รายละเอียดสถานที่

แสดงสถานที่ชุมชนปากแพรก

บ้านชิ้นปิ่นเกลียว (บ้านญวนหลังสุดท้ายในถนนปากแพรก)

บ้านชั้นครึ่ง ก่ออิฐถือปูน ประตูไม้แบบเฟี้ยม (พับ) มีช่องลมโค้งเล็กน้อยทำเป็นลูกกรงเหล็ก หลังคามุงกระเบื้องข้าวหลามตัด ไม่มีชายคายื่นออกมา ด้านข้างมีประตู-หน้าต่าง ชั้นบนสร้างด้วยไม้ ผู้สร้าง คือ นายอ๋วง ภรรยาชื่อตอม ชิ้นปิ้นเกลียว เป็นญวน สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2418 ปัจจุบันเป็นของ นางประนอม ชิ้นปิ่นเกลียว
-
-
-

ความคิดเห็น