ย้อนกลับ

รายละเอียดสถานที่

แสดงสถานที่ชุมชนปากแพรก

บ้านกุลสุวรรณ

เป็นบ้านไม้สองชั้น ทรงปั้นหยา ด้านหน้ามีมุขกลาง มีช่องระบายลม ส่วนบนใกล้เพดาน ที่หน้าบ้านเป็นบานเกล็ดระบายอากาศ เหนือประตูและบริเวณระเบียงใส่กระจกสี มีมุขหลัง ฝาไม้เข้าลิ้น หลังคามุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์รูปข้าวหลามตัด บ้านหลังนี้สร้างปลายรัชกาลที่ 5 ได้รับอิทธิพลแบบสิงคโปร์ เจ้าของปัจจุบันคือ นายประยูร กุลสุวรรณ
-
-
-

ความคิดเห็น